اقلیم شناسی استان خراسان  
 

مقدمه :

واژه اقلیم تا قرن هجدهم به مناطقی اطلاق می گردید که کیفیت اراضی را نشان می داد . در حال حاظر نیز تعاریف متعددی از این واژه عنوان شده است که برخی از این تعاریف به صورت زیر است :

 

-         مجموعه شرایط جوي را گویند که بیانگر زمان مشخص و یا سالیان ممتد است .

-         ناحیه ای که دارای عرض جغرافیایی معینی است .

-         مجموعه شرایط و کیفیت جوی در یک زمان معین یا در طول سالیان متمادی را گویند .

 

اما هیچ یک از اینها نمی تواند تعریف مشخص و دقیقی از واژه اقلیم باشد . در اصل مفهوم اقلیم ترکیبی از تعاریف بالاست و به شکل زیر تشریح می شود . 

اقلیم شامل ناحیه ای بر روی کره زمین است که دارای شرایط جوی ( آب و هوایی ) ، فرهنگی ، زمین شناسی و تقسیمات جغرافیایی خاص خود است ، بطوریکه این ناحیه به توسط فاکتورهای مذکور از سایر اقلیم ها تفکیک می گردد .

استان خراسان با توجه به تعاریف بالا خود شامل مجموعه ای از اقلیم های مختلف است به ویژه زمانی که بخواهیم تقسیم بندی جدید کشوری را نیز در خصوص این استان پهناور در نظر بگیریم این شرایط پیچیده تر نیز می گردد.

برای سهولت در کار مطالعه تصمیم بر آن گرفتم که کل این مجموعه عظیم را در قالب یک اقلیم در نظر گرفته و با ریز شدن مطالب تا حد امکان و بطور کاملا خلاصه شده تفاوتهای مجموعه اقلیم ها را در قالب این مجموعه واحد بیان کنیم .

در این وبلاگ تعریف ما از مجموعه اقلیم شامل وضعیت جغرافیایی ، شرایط آب و هوایی و چگونگی وضعیت زمین شناسی برخی از حوضه های آبریز این استان پهناور است که بطور موضوعی در خصوص هر یک توضیح داده خواهد شد .

لازم به ذکر است که مقالات مذکور از کتاب منابع و مسایل آب استان خراسان تالیف آقایان دکتر سعد ا.. ولایتی و مهندس سعید توسلی استخراج گردیده است .

دوستانی که علاقه مند هستند مطالب بیشتری در این خصوص بدانند کتاب مذکور توصیه می شود .

 فهرست :

1- وضعیت جغرافیایی استان خراسان

2- وضعیت جوی ( آب و هوایی ) استان خراسان

3- مهمترین حوضه های آبريز استان خراسان