اقلیم شناسی استان خراسان  
 

 وضعیت آب و هوایی استان خراسان

 

 آب و هوای این استان بسیار متنوع و بیشتر در بازه نیمه خشک تا خشک قرار دارد . طبق اطلاعات آماری حداکثر مطلق درجه حرارت هوا در ایستگاه حلوان طبس با میزان 50 درجه سانتی گراد ( تیر ماه 1362 ) و حداقل مطلق درجه حرارت هوا به میزان 32- درجه سانتی گراد ( دی ماه 1352 ) اندازه گیری شده است که با این احتساب نوسان درجه حرارت هوا 82 درجه سانتی گراد است.

بطورکلی درجه حرارت هوا از شمال غرب به سمت جنوب و شرق افزایش می یابد .

قلت نزولات جوی و شرایط ژئومورفولوژیکی و هیدروژئولوژیکی سبب شده رودخانه های پر آب و بزرگ در این استان وجود نداشته باشد .

با این وجود در بخش هاي شمالي و شمال غرب استان واقع در خراسان شمالی و تا حدودی رضوی ، رودخانه هایی جریان دارند که آب سر شاخه آنها دارای آب دایمی می باشد و مهمترین آنها عبارتند از :

کشف رود – اترک – کال شور نیشابور – کال سالار و شور قائن

حجم نزولات جوی در استان به شرح زیر می باشد :

 

متوسط بارندگی سالیانه : 200 میلی لیتر در حدود 63 میلیارد متر مکعب

میزان تبخیر و تعرق : 80 میلی لیتر در حدود 4/50 میلیارد متر مکعب

مجموع میزان آب سطحی و نفوذی : 6/12 میلیارد متر مکعب

میزان آبهای سطحی : 6% کل بارندگی معادل 8/3 میلیارد متر مکعب

میزان جریانات زیرزمینی : 8 میلیارد متر مکعب