معادن مهم استان خراسان  
 

معدن فلوريت گناباد

     

اين كانساركه در محدوده سه كانسار قبلي كائولن قرارداد داراي مشاهدات زير است.

1-     در سه كانسار قبلي (معادن كائولن ) لايه بندي مشاهده نمي شد در صورتي كه در اين معدن لايه بندي و چين خوردگي هايي مشاهده مي شود.

2-     لايه بندي در تشكيلات مويد وجود سنگ هاي رسوبي در منطقه مي باشد.

3-     سنگ هاي رسوبي اين منطقه در حد شيل تا سيلتستون مي باشد.

4-     اين سنگ ها ( سيلتسون و شيل ) به لحاظ سختي بيشتري كه پيدا كرده اند احتمالا تحت تاثير عوامل دگرگوني قرار گرفته اند.

5-     كاني مهم اين معدن كه استخراج آن سود آور است فلوريت مي باشد.

6-     در بعضي موارد در داخل فلوريت رگچه هايي از گالن نيز مشاهده مي شود كه به همراه باريت مواد معدني اين معدن را تشكيل مي دهند.

7-     در سطح اين كانسار بر خلاف سه معدن قبلي نشانه هايي از آلتراسيون ديده نمي شود يا كمتر ديده مي شود.